Tuchlovice – novostavba RD (červenec 2017)

IMG_20170727_183740IMG_20170727_183720IMG_20170727_183725IMG_20170727_183710