Vyžlovka – novostavba RD (červenec 2017)

IMG_9089 IMG_9090 IMG_9087 IMG_9086 IMG_9074 IMG_9084 IMG_9081 IMG_9083 IMG_9082 vinylové schody yes interier IMG_9073 IMG_9072