Praha, novostavba RD

20150905_173254 20150905_173116 20150905_172938